Samverkan

Samverkan mellan Näringslivet och Lidköpings kommun

har pågått under många år men intensifierades i mitten av 1980-talet då Näringslivskommittén bildades. Genom åren har ett antal olika projekt genomförts i gemensamma styr-och arbetsgrupper. Under följande flikar finns en sammanfattning av de viktigaste projekten. I redovisade pdf-filer finns utredningar, beslutsprotokoll och organisationsskisser. Fördjupad information finns i dessa pdf-filer och i separata avsitt och kapitel.