Övriga intressanta projekt

Genom åren har ett antal samarbetsprojekt genomförts. Några av dessa finns redovisade under respektive flik.

Näringslivskommittén startade bland annat med anledning av ett förslag till Grundsyn presenterades. Förslaget gick bl.a ut på att göra Skövde till centralort och risken fanns att viktiga funktioner skulle gå Lidköping förbi. Näringslivskommittén i Skaraborg var remissinstans men eftersom den dominerades av personer från Skövde fick inte synpunkterna från Lidköping något gensvar.Genom att bilda en lokalkommitté i Lidköping kunde vi lämna ett eget remissvar. Läs mer under Grundsyn.

Andra intressanta projekt var Ortsadress Lidköping vid Vänern, Näringslivsveckan, Lidköping 550 år 

Läs mer under respektive flik.