Mediearkiv

Mediaarkiv

Mediaarkivet innehåller dels samtliga inspelade intervjuer. De flesta av intervjuerna finns under respektive kapitel men en del som inte direkt kan hänföras till ett kapitel finns i arkivet.

Dessutom finns ett fotogalleri över nyckelpersoner från näringsliv som kommunen.