Historisk bakgrund

Den historiska bakgrunden handlar dels om Näringslivskommitténs start och verksamhet och dels en summering av Lidköpings kommuns historia under de senaste 550 åren.
Men i detta sammanhang måste också John Hedin ha en plats. Hans insatser för Lidköpings näringsliv och kommun då och fram för allt nu är imponerande.

Läs mer under respektive rubrik