Framtid

Det enda vi vet om framtiden är att den är föränderlig. Ny teknik och nya sjukdomar. Men tillgängligheten till en god bas med akutvård kommer även i framtiden att vara viktig.
Beslut fattas utanför vårt område. Därför är det viktigt att vi bevakar och verkar för att SiL behåller sin status och sitt berättigande.
Det aviseras om att en opolitisk styrelse, vilken kommer att ersätta den politiskt tillsatta styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Det är viktigt att den inte tillsätts utan man tar hänsyn till det geografiska området. Vi skulle gärna se en styrelse för SiL sammansatt av personer hemmahörande inom upptagningsområdet.
Vi har haft ett bra samarbete med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus när det gäller såväl organisation som strukturfrågor, vilka drivits i linje med utredningar och riktlinjer som SiLs ledning föreslagit.
En viktig framtida fråga är samordningen/samarbetet mellan sjukhuset - primärvården – kommunala vården i Västra Skaraborg. Närsjukvården

 År 2010 "Sveriges bästa sjukvård om tio år"
I en artikel i NLT den 14 januari 2011 kan man under rubriken "Sveriges bästa sjukvård om tio år" läsa följande:

Om tio år ska Västra Götaland erbjuda sina invånare Sveriges bästa Sjukvård.

Det är visionen för projektet Framtidens sjukvård, som också ska tala om hur vården ska se ut 2025.
- Det är en tuff uppgift men samtidigt väldigt spännande, säger Bengt-Göran Olausson, ordförande i styrgruppen för Framtidens sjukvård.
Regionens hälso-och sjukvårdsutskott beslutade i onsdags att projektet ska dra igång och ha ett förslag till fullmäktige klart sommaren 2012. Det är en kort tid för ett så stort projekt.
Bakom är den krassa verkligheten som spår att vi blir allt fler äldre som kräver vård och allt färre som i verksam ålder som ska betala den. Det ställer nya krav på vårdens uppbyggnad.
samtidigt finns en politisk vision att vi i Västra Götaland ska uppleva att vår vård är bäst i Sverige.
Den första uppgiften för projektet blir att slå fast var vården i regionen står i dag. Därefter måsta man bestämma vad som eventuellt ska förändras och hur det ska genomföras.
För att ta reda på det ska man bland annat fråga invånarna. Vi ska hitta ett sätt att prata med ett urval av befolkningen, säger Bengt-Göran Olausson.
Utgångspunkten för projektet är utvecklingsstrategin för hälso-och sjukvården som regionfullmäktige antog i september 2004. Inför det beslutet pågick en stuntals hård diskussion om sjukhusens olika roller. Bland annat var akutsjukvården i Lisköping ifrågasatt. Diskussionen ledde till den organisation som mfinns i alidköping idag, där den kirurgiska akutvården är stängd nattetid men i övrigt öppen sju dagar i veckan och medicinakuten fungerar dygnet runt.

Är det dags för en ny diskussion om Lidköpings Sjukhus nu?

Det kan vi inte säga idag. Lidköpings sjukhus är utbyggt så att det har kapacitet att göra tilläggsuppdrag utöver närsjukvårdsuppdraget. Lidköping har ett uppdrag och det består tills vi kommer fram till något annat, säger Bengt-Göran Olausson. Vi arbetar med ett långt tidsperspektiv, fram till 2025, och det kommer att ske en successiv utveckling under årens lopp, tillägger han.
Uppdraget att ha förslag klart sommaren 2012 innebär att projektgruppen måste rivstarta redan i vår, med att ta reda på vad vi tycker om vården. /Anders Georgsson