Hälso -& sjukvård

Sjukhuset i Lidköping har under många år ständigt utsatts för hot om nedläggning och eller indragningar