Samverkan & Handling sedan 1983

VÄLKOMMEN till webbsidan Samverkan och Handling.

Innehållet är en sammanfattning av viktiga händelser och projekt som Näringslivet
och Lidköpings kommun samverkat kring under många år för att utveckla
näringslivsklimatet.
Tanken är att innehållet skall hållas levande genom att efterhand kompletteras.

Du kan ta del av innehållet genom att läsa och lyssna på beslutsfattarna
* Hur var det FÖRR  * Hur är det NU   * Hur kan det bli i FRAMTIDEN 

LYCKA TILL!